2023-01-25

 
 
 
 
 

Bilder från Facebook som visar när gamla huset på
Högbergsgatan 46-50 byggt 1895 revs 1972

foto: Torbjörn Carlsson

 
 
 
 

Här byggs de nuvarande husen på Högbergsgatan 46 till 50. Augusti 1976.